یه کد براتون آماده کب ی بیباتیب تنم ال تالت ل لبلاب ئد ذ تا تنا هخع نت  رذدر تانت اعغ هخغ تا لا النل  نتم ت اتا ل اتلد ذدئذ دذعات نات اتا تع غهخغ هخع تنا ا التل ال تال تا نمت منت کمن ن تنا تلا ابل لب  عغ هعخ ات اتات ناتا نتئتد  هته عهخع  هغ عغ تال الات نا دذ دذ دلرا للعه تا تنا عخه
برچسب‌ها: کدهای در دسترس نبودن ایرانسل و همراه اول
نوشته شده توسط رضا  | لینک ثابت |

برای نمایش مقدار اعتبار باقی مانده سیم کارت ایرانسل خود می توانید کدهای زیر را شماره گیری نمایید :

کد اول از راست به چپ : ستاره 140 ستاره 1 مربع

کد دوم از راست به چپ : ستاره 141 ستاره 1 مربعبرچسب‌ها: شماره فهمیدن مقدار اعتبار سیم کارت ایرانسل, اعتبار باقی مانده ایرانسل, کد نمایش باقی شارژ ایرانسل
نوشته شده توسط رضا  | لینک ثابت |

کد فعالسازی آهنگ پیشواز ایرانسل دوشنبه چهارم شهریور 1392 15:15

برای فعالسازی آهنگ پیشواز ایرانسل کافیست کد آهنگ مورد نظر خود را به 7575 پیامک نمایید .

و یا 

ستاره 777 مربع را شماره گیری نمایید و سپس گزینه مورد نظر را با عدد پاسخ دهید .


برچسب‌ها: کد فعالسازی و حذف آهنگ پیشواز, کد تغییر آهنگ پیشواز
نوشته شده توسط رضا  | لینک ثابت |

کد بسته اینترنت هفته ای ایرانسل دوشنبه چهارم شهریور 1392 15:8

سلام با این کد ایرانسل بهتون یک بسته ترکیبی شامل موارد زیر می ده :

* یک هفته اینترنت 45 مگابایتی

* 10 دقیقه مکالمه داخل شبکه رایگان

* 20 عدد پیامک داخل شبکه رایگان


مدت اعتبار بسته : 8 روز

هزینه فعالسازی بسته : 1000 تومان

کد فعالسازی بسته : #6*140*برچسب‌ها: کد فعالسازی بسته ترکیبی ایرانسل, کدهای اینترنتی ایرانسل
نوشته شده توسط رضا  | لینک ثابت |